undefined

Co říkají mámy a lékaři o testu NIPT by GenePlanet?

profileprofile

Alex Farr – Rakousko

MD, PhD., odborný asistent pro porodnictví a gynekologii

Rozhodnutí, zda má být proveden prenatální screeningový test, je velmi osobní. Musí k němu dospět sami nastávající rodiče – a to i v případech, kdy nic nenasvědčuje vyššímu riziku. Mým úkolem jako gynekologa je informovat vás o možnostech prenatálního screeningu, abyste se mohli společně informovaně rozhodnout. Samozřejmě je také naprosto přijatelné, pokud se rozhodnete, že nebudete provádět žádné screeningové vyšetření. Je však důležité, abyste si byli vědomi důsledků a rizik takového rozhodnutí.

profileprofile

Sonja Levak Hozjan – Slovinsko

Lékař se specializací porodnictví a gynekologie

Přáním každé budoucí maminky je porodit zdravé dítě. Provedením testu NIPT v prvních týdnech těhotenství si může být na 99 % jistá, že její dítě nebude mít Downův syndrom. Test je neinvazivní a nepředstavuje žádné riziko potratu, protože vyžaduje pouze malý vzorek krve těhotné ženy. Výsledky s vyhodnocením rizika Downova syndromu a dalších aneuploidií jsou hotové za méně než 10 dní. Test také odhalí pohlaví dítěte. Test NIPT by GenePlanet je v současnosti jednoznačně nejpřesnějším genetickým prenatálním screeningovým testem na trhu.

profileprofile

Emir Mahmutbegović – Bosna a Hercegovina

Lékařka se specializací porodnictví a gynekologie, doktorka humánní/lékařské genetiky

Vždy, když doporučuji neinvazivní prenatální testování, doporučuji svým pacientkám test NIPT by GenePlanet, protože mohu upřímně říci, že mu důvěřuji. S více než 9 000 000 zpracovanými vzorky na celém světě se jedná o nejčastěji prováděný test svého druhu. Má více než 99% míru detekce a pouze 0,14 % falešně pozitivních výsledků. Pro mě to znamená, že podstupovat zbytečné invazivní diagnostické postupy musí méně mých pacientek.

profileprofile

Maja Milanović-Đorđević – Chorvatsko

Lékař se specializací porodnictví a gynekologie

Na naší klinice jsme hrdí na to, že všem našim pacientkám poskytujeme zdravotní služby a vyšetření té nejvyšší kvality. V posledních letech se testy NIPT staly neocenitelným diagnostickým nástrojem, který nám umožňuje odhalit chromozomové abnormality plodu s jistotou, jaká byla dříve nepředstavitelná. Díky tomu je velké množství pacientek ušetřeno nutnosti invazivních vyšetření a dětem narozeným s určitými onemocněními se může dostat náležité léčby a péče již při narození. Protože chceme poskytnout spolehlivou, přesnou a cenově dostupnou odpověď na obavy rodičů o zdraví jejich dítěte, doporučujeme všem našim těhotným pacientkám test NIPT společnosti GenePlanet jako jeden z nejlepších neinvazivních prenatálních testů, které jsou v současné době na trhu.

profileprofile

Predrag Đorđević – Chorvatsko

Lékař se specializací porodnictví a gynekologie

V průběhu těhotenství jsou jednou z hlavních starostí těhotných žen obavy o zdraví dítěte. Pacientky velmi oceňují možnost získat tyto informace rychlým, spolehlivým a bezpečným způsobem, který je charakteristickým znakem testů NIPT. Test NIPT by GenePlanet je jako jeden z nejspolehlivějších a nejdéle používaných testů na trhu na naší klinice běžně nejvyhledávanějším testem NIPT. Doporučujeme ho všem pacientkám bez ohledu na rodinnou anamnézu nebo dříve provedená vyšetření. Díky srozumitelně a uklidňujícím způsobem prezentovaným výsledkům a širokému spektru testovaných stavů považují naše pacientky NIPT od GenePlanet nadále za jeden z nejlepších neinvazivních prenatálních testů.