Prezentace testu NIPT by GenePlanet

NIPT by GenePlanet je velmi přesný neinvazivní prenatální test, který vyšetřuje chromozomální aneuploidie, včetně trizomií 21, 18 a 13, již od 10. týdne těhotenství. Test poskytuje výrazně silnější indikaci rizika než tradiční screeningové metody. S mírou detekce > 99 % (ověřenou na více než 147 000 těhotenstvích) a falešně pozitivním výsledkem pouze 0,14 % pro trizomie 21, 18 a 13 náš test může zabránit mnoha zbytečným invazivním vyšetřením, které by musely podstoupit ženy s podezřením na tyto vady.

10 000 000

VYŠETŘENÝCH NIPT VZORKŮ

Za pomoci této technologie bylo do dnešního dne provedeno více než 10,000,000 testů NIPT.

Možnosti testování

Testy
Nejčastější trizomie
Downův syndrom/
trizomie 21
Edwardsův syndrom/
trizomie 18
Patauův syndrom/
trizomie 13
Další trizomie
Trizomie 9Trizomie 16Trizomie 22
Aneuploidie pohlavních chromozomů
Turnerův syndrom/
monozomie X
Klinefelterův syndrom/XXYSyndrom trojitého X/XXXJacobsové syndrom/XYY
Informace o pohlaví
Deleční a duplikační syndromy
Basic
Standard
Plus
60 syndromů
Twins

Metodické postupy testu NIPT by GenePlanet

undefined

Fragmenty bezbuněčné fetální DNA v krvi matky

Bezbuněčná fetální DNA (cfDNA) jsou krátké fragmenty DNA cirkulující v krvi. Během těhotenství cirkulují v matěřské krvi fragmenty cfDNA pocházející z matky i plodu.

undefined

Test NIPT by GenePlanet vyžaduje pouze vzorek krve

Test NIPT by GenePlanet se provádí z malého vzorku krve matky. cfDNA v mateřské krvi je poté analyzována pomocí naší patentované technologie genetického sekvenování a bioinformatické linky za účelem detekce chromozomálních abnormalit u plodu. Pokud je abnormalita přítomna, lze detekovat malé nadbytky nebo nedostatky v počtu postižených chromozomů.

undefined

Masivně paralelní sekvenování fragmentů DNA

Náš test dokáže spolehlivě změřit i malé nadbytky některých chromozomů v DNA pomocí metody masivně paralelního sekvenování. To znamená, že v každém vzorku sekvenujeme miliony fragmentů DNA z plodu i matky.

undefined

Analýza dat a identifikace genetických abnormalit

Test NIPT by GenePlanet je schopen analyzovat údaje napříč celým genomem a porovnat chromozomy v testovaném vzorku s optimálními referenčními chromozomy tak, aby bylo možné přesně určit přítomnost genetické abnormality.

undefined

Metoda testu NIPT by GenePlanet poskytuje mimořádně přesné výsledky

Na rozdíl od metod „cíleného sekvenování“, které využívají některé konkurenční testy NIPT, poskytuje metoda NIPT by GenePlanet mimořádně přesné výsledky bez ohledu na klinické příznaky pacientky. Testuje také širší škálu stavů: trizomie, aneuploidie pohlavních chromozomů, mikrodelece a duplikace.

Často kladené otázky

Kontaktujte nás a my vám ji pomůžeme získat.

+420 776 876 123

Nenašli jste odpověď na vaši otázku?

Kontaktujte náš tým podpory