undefined

Çfarë mendimi kanë nënat dhe mjekët për testin "NIFTY by GenePlanet"?

profileprofile

dr. Memli Morina - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Testi prenatal NIFTY është i vetmi test i cili nuk bazohet në statistikë, por pikërisht në analizën e materialit gjenetik të bebës është skriningu i ADN-së qelizore të bebës e cila qarkullon në gjakun e nënës. Duke iu falënderuar teknologjisë më të sofistikuar mjekësore, analizohet i gjithë gjenomi i bebës dhe në këtë mënyrë zbulohen ndryshimet në të gjitha kromozomet. Ky test mund të kryhet që nga java e dhjetë e shtatzënisë dhe përveç çrregullimeve më të shpeshta kromozomale siç janë sindromi Down, Edwards dhe Patau, mund të analizohen edhe të gjitha kromozomet tjera”.

profileprofile

dr. Matilda Malaj Sahiti - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Përparësia e testit NIFTY në krahasim me teste të tjera joinvazive është se ai përpunon ADN fetale e cila në sasi të caktuara është e pranishme në gjakun e nënës (cell free DNA) dhe nuk është test skriningu

profileprofile

dr. Dërgut Aliu - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Zbulimi i anomalive gjenetike mund të bëhet përmes testit NIFTY i cili është jo invaziv dhe bëhet në javën e 10-të të shtatzënisë vetëm me marrjen e gjakut nga gruaja shtatzënë. Përmes kësaj analize detektohen anomalitë eventuale kromozomale tek fryti. Testi NIFTY zakonisht bëhet te gratë tek të cilat ekziston rreziku i rritur i çrregullimeve gjenetike, te gratë në moshë të shtyrë mbi 35 vjet, ose kur gruaja shtatzënë paraprakisht ka pas ndonjë fëmijë me defekte gjenetike. Poashtu edhe në rastet kur dyshohet për ndonjë anomali përmes ultrazëgja.  

profileprofile

dr. Genc Macula - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Unë e rekomandoj  Testin NIFTY: Tek shtatzënat mbi moshën 35-vjeçare e posaçërisht tek shtatzënia e parë në këtë moshë. Mirëpo edhe në rastet e mëposhtme.

 • Tek shtatzënat të cilat paraprakisht kanë pasur çrregullime kromozomale; 
 • Aty ku është e nevojshme të konfirmohen testet e mëparshme (triple test, double test etj) që kanë dalë me rrezikshmëri të lartë; 
 • Tek rastet kur dyshohet gjatë ekzaminimit ultrasonik në T21, T18 ose T13; 
 • Tek gratë shtatzëna ku kanë shtatzëni të asistuar (IVF); 
 • Tek gratë të cilat kanë aborte spontane të përsëritura; 
 • Tek rastet kur nuk mund të kryhen procedurat invazive ose ka kontraindikacion siç është placenta previa, provokimi i abortit spontan, infeksioni me HBV.

profileprofile

prof. dr. Sc. Selami Sylejmani - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Çrregullimi më i shpeshtë kromozomal te fëmijët e lindur gjallë që shoqërohet me retardim mental dhe me një varg çrregullimesh të shumë sistemeve të organeve është trisomia 21 – e njohur si sindroma Down. Njëri ndër faktorët më të rrezikshëm për Sindromën Down. Një në 300 shtatzëna nga  mosha 35 vjeçare lindin fëmijë me sindromën Dndë është mosha e gruas shtatëzënë. Nga mosha 40 vjeçare një në 100 shtatzëna lindin fëmijë me sindromën Down. Shekullkn e kaluar vetëm rreth 5% e grave të vendeve të zhvilluara kanë lindur nga mosha 35 vjeçare, ndërsa sot, rreth 20% e grave lindin në këtë moshë. Kjo dukuri ka bërë që të shtohet prevalenca e trisomisë 21. Trisomia 21 përbën rreth gjysmën, ndërsa së bashku me trisomitë 18 dhe 13, rreth 80% e të gjitha çrregullimeve kromozomale.  Testi NIFTY nga GenePlanet  është pothuajse pa asnjë rrezik, krahasuar me amniocentezën, e cila është relativisht invazive dhe me disa rreziqe për frytin, Testi NIFTY.

profileprofile

dr. Bajram Syla - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Te cilat gra shtatzëna dhe në cilën javë rekomandohet të bëhet testi Nifty? Unë rekomandoj që testin NIFTY ta bëjnë shtatzënat të cilat kanë pasë ndonjë fëmijë me anomali kromosomale, njëri apo të dy bashkëshortët kanë çrregullime gjenetike, ato që kanë të afërm me anomali gjenetike, ata që kanë pasë lindje të fëmijëve me anomali strukturale, shtatzënat me sëmundje kronike autoimune etj.  Përndryshe, testin NIFTY mund ta bëjnë të gjitha shtatzënat, pavarësisht se a kanë ndonjërën prej indikacioneve të cekura.

profileprofile

dr. Edibe Hoda-Borovci - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Testin NIFTY e rekomandoj që nga java e 10-të e shtatëzanisë, tek femrat me moshën mbi 35 vjeçare kryesisht rekomandohet të bëhet testi, si dhe te anamnezat familjare (psh. Familjarët që kanë sëmundje të trashëguara). Kryesisht këtë analizë e rekomandoj në rastet kur kemi rezultatet e double dhe triple testit të dyshimtë” 

profileprofile

dr. Visare Kotori - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

NIFTY test mund të bëhet tek shtatzënat te të cilat gjetjet ultrasonografike janë të dyshimta, psh trashja e pales nuhale, shtatzënave të cilat kanë histori familjare, apo të cilat veç kanë lindur paraprakisht fëmijë me ndonjë çrregullim gjenetik, si dhe shtatzënave të cilat janë në një moshë më të shtyrë, ku më parë si kriter është konsideruar mosha mbi 35 vjeç. Por, tani sipas ACOG, pasi që testi NIFTY është krejtësisht i padëmshëm për nënën dhe foshnjën, test i cili bëhet vetëm me marrjen e 10 ml të gjakut të nënës, sot këtë test ja propozozoj secilës shtatzënë

profileprofile

dr. Drita Kabashi - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

“Frika është më e theksuar në fillim të shtatzënisë, veçanërisht në tre muajt e parë. Shumë e rëndësishme gjatë kësaj periudhe janë ekzaminimet e rregullta mjekësore për të identifikuar parregullsi të mundshme në zhvillimin e fëmijës. Një nga ekzaminimet më të zakonshme është matja e transparences nuhale”. “Sidoqoftë, pasi kjo nuk është shumë e saktë, atëherë gjithnjë e më shpesh po detyrohemi të zgjedhim, kuptohet se bashku me prindër, testin jo-invaziv NIFTY, i cili konsiderohet të jetë zgjedhja më e sigurt dhe më e saktë midis testeve invazive: Cordocinteza, Amniocenteza, Embryoskopi dhe Fetoskopi”.  

profileprofile

dr. Albert Lila - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Testi NIFTY, i cili bëhet vetëm me 10ml gjak të nënës shtatzënë, është analizë për hulumtimin e sëmundjeve të caktuara gjenetike të embrionit-fetusit prej javës së 10-të gestacionit. “Me indikacionet e mëhershme obstetrike,  si indikacion për  hulumtimin e  analizave gjenetike ka qenë mosha e nënës mbi 35 vjet, nënat që kanë konsumuar duhan, dhe tek çiftet ku qoftë vija familjare e nënës apo e babait kane patur në rrethin e ngushtë familjar fëmijë me sëmundje gjenetike. Në dekaden e fundit, indikacionet për hulumtimet e sëmundjeve gjenetike, i janë shtuar edhe indikacionet nga vlerësimet sonografike me marker specifik  dyshues për sëmundje gjenetike. Janë zhvilluar disa teste statistikore për vlerësim të rrezikut për prani apo mos prani të sëmundjeve gjentike siç janë double testi, testi i kombinuar dhe triple testi.  

profileprofile

dr. Tefta Isufaj - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Testi NIFTY është i sigurt duke mos rrezikuar shtatzëninë dhe niveli i saktësisë arrin deri në 99 për qind.  “Ky test është i sigurtë dhe shumë efektiv për depistimin e një numri të abnormaliteteve kromozomale, me një ndjeshmëri veçanërisht të lartë për Sindromin Down (trisomia 21), por duke përfshirë edhe Sindromin Edwards (trisomia 18), Sindromin Patau (trisomia 13), Sindromin Turner, si dhe për shumë çrregullime kromozomale të tjera”. 

profileprofile

dr. Bujar Tabaku - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Më poshtë po sqaroj  rastet e grave shtatzëna të cilat mund të kenë indikacione për të kryer testin NIFTY:

 • Shtatzënat mbi moshën 35 vjeçare
 • Kur testet e mëparshme janë të dyshimta: duble, triple apo quard testi 
 • Anamneza familjare 
 • Pas disa aborteve (habituale )
 • Nëse matjet me ultrazë, translucenca nuhale etj tregojnë për rrezik të lartë
Testin NIFTY e rekomandoj të bëhet pas javës së 10-të të shtatzënisë deri në javën e 24-të.  

profileprofile

dr. sci. Merita Krasniqi - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Testi NIFTY është në dispozicion për gratë shtatzëna që kanë një rrezik më të lartë për anomalitë gjenetike. Nëse pacientja ka moshën mbi 35 vjeç, nëse matjet me ultrazë ose matjet e translucencës nuhale (NT) tregojnë indikacione për rrezik të lartë për aneuploidi ose nëse pacientja ka histori familjare për anomali gjenetike janë indikacione që të rekomandoj të bëhet testi prenatale jo invaziv NIFTY

profileprofile

dr. Afrim Veliu - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Para se gjithash gratë shtatzëna duhet të informohen për testet gjenetike, për metodën e tyre dhe rreziqet e mundshme. Mund të them lirisht se Testi NIFTY by GenePlanet krahasuar me amniocentezën, e cila është relativisht invazive dhe me disa rreziqe për frytin, është pothuajse pa asnjë rrezik.

profileprofile

dr. Aida Kumnova - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Unë si gjinekolog jam përgjegjës për mbarëvajtjen e një shtatzënie por është shumë problem ose e pamundur të vërejmë problemet gjenetike dhe kromozomale të frytit intrauterine. “NIFTY është test jo invaziv prenatal i cili i ofron pacientes të dhëna për gjendjen gjenetike dhe kromozomale të frytit prej javës së 10-të. Testi është i shpejt dhe shumë i thjesht, mjafton të merret gjaku venoz 10ml dhe pas 7 deri 8 dite rezultati është i gatshtëm.

profileprofile

dr. Fatos Muhaxhiri - Kosovo

Gjinekolog/Obstetër

Zbulimet e fundit në teknologjinë mjekësore, përveç që kanë mundësuar diagnostikim më të saktë, poashtu kryhen më lehtë dhe me më pak trauma e pasoja për pacientët. I tillë është edhe Testi NIFTY i cili nëpërmjet analizës së ADN-së pa nevojë për ndërhyrje invazive, mundëson detektimin e çrregullimeve prenatale. Nifty është testi i parë joinvaziv i cili ka dal në treg në fund të vitit 2012 dhe mund të zbulojë trisomitë më të shpeshta të kromozomeve autosomale, aneuploidi të kromozomeve seksuale, disa mikrodelecione kromozomale dhe gjininë e fetusit. 

profileprofile

Alex Farr - Austri

MD, PhD, asistent profesor në obstetrikë dhe gjinekologji

Vendimi nëse duhet të kryhet një test prenatal i skriningut para lindjes është një vendim shumë personal. Duhet të arrihet nga vetë prindërit e ardhshëm - edhe në rastet kur nuk ka tregues të rrezikut më të lartë. Është detyra ime si gjinekolog të informoj se cilat mundësi të skriningut para lindjes janë në dispozicion, në mënyrë që të mund të merrni një vendim të informuar së bashku. Sigurisht, është gjithashtu krejtësisht e pranueshme nëse vendosni kundër ndonjë skriningu. Sidoqoftë, është e rëndësishme që të jeni të vetëdijshëm për pasojat dhe rreziqet e një vendimi të tillë.

profileprofile

Sonja Levak Hozjan - Slloveni

MD në obstetrikë dhe gjinekologji

Dëshira e çdo nëne të ardhshme është të lindë një fëmijë të shëndetshëm. Duke kryer testin NIFTY në javët e para të shtatzënisë, ajo mund të jetë 99% e sigurt se fëmija i saj nuk do të ketë sindromën Down. Testi është joinvaziv dhe nuk paraqet asnjë rrezik për abort, duke qenë se për të nevojitet vetëm një kampion i vogël i gjakut të nënës shtatzënë. Rezultatet me vlerësimin e rrezikut për sindromën Down dhe aneuploidi të tjera janë gati në më pak se 10 ditë. Testi zbulon edhe gjininë e fëmijës. "NIFTY by GenePlanet" është përfundimisht testi i ekzaminimit prenatal gjenetik më i saktë që gjendet në treg.

profileprofile

Emir Mahmutbegović - Bosnjë-Hercegovinë

MD në obstetrikë dhe gjinekologji, PhD në gjenetikë humane/mjekësore

Sa herë që rekomandoj testimin prenatal joinvaziv, pacienteve të mia u rekomandoj testin "NIFTY by GenePlanet", pasi mund të them me sinqeritet se për mua është i besueshëm. Në llojin e vet, ky është testi i kryer më shpesh, me mbi 6 000 000 kampionë të përpunuar në mbarë botën. Ai ka shkallë zbulimi më të lartë se 99% dhe raport rezultatesh të rreme pozitive prej vetëm 0,12%. Për mua kjo do të thotë që më pak paciente të miat duhet t'i nënshtrohen procedurave të panevojshme diagnostikuese invazive.

profileprofile

Maja Milanović-Đorđević - Kroaci

MD në obstetrikë dhe gjinekologji

Ne jemi krenarë që klinika jonë ofron teste dhe shërbime shëndetësore të cilësisë më të lartë për të gjitha pacientet tona. Në vitet e fundit, testet NIFTY janë kthyer në një mjet të paçmueshëm diagnostikues, duke na mundësuar zbulimin e anomalive kromozomike fetale me një siguri të paimagjinueshme më parë. Rrjedhimisht, një numër i madh pacientesh shmangin nevojën për teste invazive dhe foshnjat e lindura me gjendje të caktuara mund të marrin trajtimin dhe kujdesin e duhur që në lindje. Duke dashur të ofrojmë një përgjigje të besueshme, të saktë dhe të përballueshme financiarisht për shqetësimin e prindërve për mirëqenien e fëmijës së tyre, ne ua rekomandojmë testin "NIFTY by GenePlanet" të gjitha pacienteve tona shtatzëna si një nga testet më të mira prenatale joinvazive që gjenden në treg.

profileprofile

Predrag Đorđević - Kroaci

MD në obstetrikë dhe gjinekologji

Meraku për shëndetin e foshnjës suaj është një nga shqetësimet më të mëdha që përjetojnë gratë shtatzëna gjatë gjithë shtatzënisë. Opsioni i marrjes së këtij informacioni shpejt dhe në mënyrë të besueshme e të sigurt është shumë i vlerësuar nga pacientet. Dhe ky është tipari dallues i testeve NIFTY. Si një prej testeve më të besueshëm edhe me prezencë më të gjatë në treg, "NIFTY by GenePlanet" është zakonisht testi NIFTY më i kërkuar në klinikën tonë. Ne ua rekomandojmë atë të gjitha pacienteve, pavarësisht historikut familjar apo testeve të kryera më parë. Për shkak të rezultateve, të paraqitura në mënyrë të kuptueshme dhe qetësuese, dhe të një game të gjerë të gjendjeve të testuara, pacientet tona vazhdojnë ta konsiderojnë "NIFTY by GenePlanet" si një prej testeve më të mira prenatale joinvazive.

Na ndiqni në

© 2020 GenePlanet Të gjitha të drejtat të rezervuara

Pagesë e sigurt