Paketat

undefined
390 €
550 €
650 €
550 €
Pagesë e sigurt

All card numbers are securely encrypted by Stripe.

Rrëshqitni horizontalisht për të zbuluar më shumë

Më i shituri

Testet

Basic
Standard
Plus
Twins

Trizomitë më të zakonshme

Sindroma Down/
trizomia 21

Sindroma Edwards/
trizomia 18

Sindroma Patau/
trizomia 13

Trizomi të tjera

Trizomia 9

Trizomia 16

Trizomia 22

Aneuploiditë e kromozomeve seksuale

Sindroma Turner/
monozomia X

Sindroma Klinefelter/XXY

Sindroma e X të trefishtë/XXX

Sindroma Jacobs/XYY

Sindromat e delecioneve dhe duplikacioneve

Informacion rreth gjinisë

Basic

390 €

Standard

550 €

Plus

650 €

Twins

550 €

Udhëzime pagese për testin NIFTY by GenePlanet

Nëse tashmë keni caktuar një termin me gjinekologun tuaj të zgjedhur, ekzistojnë dy mënyra të ndryshme për të paguar:

undefined

pagesa online

undefined

duke përdorur pro-faturën

Ju mund t'i shkarkoni udhëzimet duke klikuar në butonin "Shkarko udhëzimet".

Shkarko udhëzimet

Na kontaktoni dhe do t'ju ndihmojmë të merrni përgjigje.

+383 49 841 500

Na ndiqni në

© 2020 GenePlanet Të gjitha të drejtat të rezervuara

Pagesë e sigurt