undefinedundefinedundefined

Si ta kryej testin?

undefined

HAPI 1.

Planifikoni testin

Na telefononi dhe do t'ju ndihmojmë të planifikoni një takim në njërën prej klinikave tona partnere:

undefined

HAPI 2.

Jepni një kampion gjaku

Vizitoni klinikën e zgjedhur ku do të kryeni konsulta dhe do të jepni kampionin e gjakut.

undefined

HAPI 3.

Merrni rezultatet e testit

Gjinekologu që ka kryer testin ju informon për rezultatet.

Analiza e kampionit

kit

Për këtë test nevojitet vetëm një kampion gjaku nga nëna.

Është një test joinvaziv për të cilin nevojiten vetëm 10 ml gjak nga krahu i nënës. Disponohet që nga java e 10-të e shtatzënisë.

kit

Testi analizon fragmente të ADN-së së lirë jashtëqelizore të pranishme në gjakun e nënës.

ADN-ja e lirë jashtëqelizore (cfDNA) përbëhet nga fragmente të shkurtra të ADN-së që gjenden në gjak. Gjatë shtatzënisë, gjaku i nënës përmban ADN-në e lirë jashtëqelizore të vetë nënës dhe të fetusit.

kit

Kampionët dërgohen çdo ditë në laboratorin tonë të bazuar në BE. Rezultatet i merrni brenda 6–10 ditëve.

Laboratori ynë në Evropë na mundëson kryerjen e analizës sipas standardeve më të larta dhe mbajtjen e kontrollit të plotë mbi cilësinë dhe procedurat (saktësi, siguri).

kit

Ne analizojmë të dhënat dhe përcaktojmë praninë e anomalive gjenetike.

Teknologjia moderne e sekuencimit gjenetik dhe algoritmet e avancuara bioinformuese na mundësojnë analizimin e ADN-së së lirë jashtëqelizore në gjakun e nënës. Ne identifikojmë anomalitë kromozomike të mundshme të fetusit duke numëruar kromozome të caktuara. Nëse konfirmohet prania e një anomalie, ne zbulojmë teprica ose mangësi të vogla në numrin e kromozomit të prekur.

kit

Metoda e testit "NIFTY by GenePlanet" ofron rezultate të sakta.

Teknologjia e "NIFTY by GenePlanet" ofron rezultate shumë të sakta për tre trizomitë më të zakonshme të pranishme në lindje (sindroma Down, Edwards dhe Patau) dhe anomali të tjera kromozomike.

undefined

Shihni paketat

Testi prenatal joinvaziv më gjithëpërfshirës

Na ndiqni në

twitterfacebookyoutubelinkedininstagram

Download our app

Google PlayApp Store

Abonohuni në buletinin informativ

© 2020 GenePlanet Të gjitha të drejtat të rezervuara