Станете наш партньор

Технологията на теста NIPT by GenePlanet се предлага в над 52 държави по целия свят.

Вие също можете да станете доставчик на NIPT by GenePlanet.

undefined

1. СТЪПКА

Свържете се с нас по имейл или по телефона.

undefined

2. СТЪПКА

Нека обсъдим възможното партньорство.

Нашият търговски представител ще Ви обясни какви са възможностите за партньорство.

undefined

3. СТЪПКА

Ще получите комплекти за вземане на кръв.

undefined

4. СТЪПКА

Следвайте инструкциите, предоставени към всеки комплект за вземане на кръв.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно теста NIPT by GenePlanet, моля, свържете се с нас.