undefined

Относно теста

block

Какво прави тестът?

NIPT открива генетични аномалии, причинени от добавена или липсваща генетична информация в ДНК на детето.

blockblock

Кога мога да го направя?

Тестът може да се направи от 10-тата седмица на бременността нататък.

blockblock

Нуждая ли се от теста?

При всяка бременност е възможно да се получат генетични аномалии.

Той може да е особено ценен за жени:

на възраст от 35 години или повече,

с фамилна анамнеза за хромозомни състояния,

които са показали висок риск от анеуплоидия при скринингови тестове през първия триместър.

undefinedundefinedundefined

Защо тестът се препоръчва силно за жени на възраст от 35 години или повече?

Вероятността за тризомии при плода е пряко свързана с възрастта на майката. Рискът да родите дете със синдром на Даун нараства постепенно и линейно до около 30-годишна възраст, а след това нараства експоненциално.

Риск от синдром на Даун при живи раждания (%)

Рискът да роди дете със синдром на Даун е 1 на 1300 за жена на 25 години. На 35 години рискът се увеличава до 1 на 365. На 45 години рискът се увеличава до 1 на 30.

undefinedundefinedundefined

С какво NIPT се различава от останалите тестове?

NIPT by GenePlanet е най-усъвършенстваният, най-пълен и най-точен скринингов тест за първия триместър. Той Ви дава ценна информация за Вашето бебе.

NIPT by GenePlanet има най-висок дял на откриване > 99% за най-честите тризомии.

Той намалява броя на ненужните инвазивни пренатални тестове като амниоцентезите.

Той е най-добрият скринингов тест, който се предлага на пазара към момента.

Независими проучвания, сред които най-широкообхватното проучване за употребата на NIPT тестове в клиничната практика със 147 000 бременни жени, са показали, че NIPT by GenePlanet открива тези недостатъци с дял на откриване от 99%.

blockblock

Скринингови тестове

NIPT by GenePlanet е най-добрият скринингов тест, предлаган към момента.

В сравнение с традиционните скринингови тестове, NIPT by GenePlanet предлага по-висок дял на откриване и по-малък процент на невярно положителни резултати. Това означава, че по-малък брой жени са изложени на инвазивни диагностични процедури като амниоцентези и хорионови спринцовки, които носят 1–2% риск от аборт.

Ултразвукът е скринингов тест, който силно се препоръчва в комбинация с NIPT. Ултразвукът може да открие също така и морфологични аномалии, които не винаги се предизвикват от генетични аномалии.

Плъзнете настрани, за да видите повече

Скрининг

Седмица
Степен на откриване
Степен на неверни положителни резултати

Ултразвук за нухална транслуценция

10-13

82-87%

5%

Кръвен тест

12-13

82-87%

5%

Многомаркерен скринингов тест (троен тест)

> 12

70%

5%

Четворен тест (четворен скрининг)

15-18

81%

5%

NIPT by GenePlanet

10

99,02%

0,14%

blockblock

Диагностични тестове

Диагностичните тестове са стандартна процедура за потвърждение на високорискови резултати от пренатален скрининг.

Амниоцентезата представлява диагностичен метод за получаване на проба за анализ от генетичен материал на плода. За разлика от амниоцентезата, NIPT представлява скринингов, а не диагностичен тест.

Основното предимство на скрининговия тест е неговото неинвазивно естество, което не представлява риск за бебето. Амниоцентезата, тъй като е инвазивна процедура, е свързана с вероятност за спонтанен аборт.

Плъзнете настрани, за да видите повече

Диагностична процедура

Седмица
Риск от помятане

Амниоцентези

14-16

1,0-2%

Биопсия на хорионни вили (CVS)

10-12

1,0-2%

Подкожна проба от кръв от пъпната връв

24-34

ВИСОК РИСК

undefinedundefinedundefined
undefined

Как да направя теста?

Като посетите избран от Вас гинеколог, който да вземе малко количество кръвна проба от ръката Ви.