undefined

Informácie o teste

block

Čo test robí?

NIPT deteguje genetické abnormality spôsobené dodatočnými alebo chýbajúcimi genetickými informáciami v DNA dieťaťa.

blockblock

Kedy ho môžem podstúpiť?

Test môžete podstúpiť od 10. týždňa tehotenstva.

blockblock

Potrebujem test?

Genetické abnormality sa môžu vyskytnúť v každom tehotenstve.

Obzvlášť prínosný môže byť pre ženy, ktoré majú:

35 a viac rokov,

rodinnú anamnézu chromozómových ochorení,

iné skríningové testy z prvého trimestra s vysokým rizikom aneuploidie.

undefinedundefinedundefined

Prečo sa test odporúča 35-ročným a starším ženám?

Výskyt trizómií plodu priamo súvisí s vekom matky. Riziko narodenia dieťaťa s Downovým syndrómom postupne a lineárne rastie približne do 30. roku života a potom sa exponenciálne zvyšuje.

Riziko Downovho syndrómu pri pôrode živého dieťaťa (%)

Riziko narodenia dieťaťa s Downovým syndrómom je 1 : 1 300 pre 25-ročnú ženu, pričom sa toto riziko vo veku 35 rokov zvyšuje na 1 : 365. Vo veku 45 rokov sa riziko narodenia dieťaťa s Downovým syndrómom zvyšuje na 1 : 30.

undefinedundefinedundefined

Ako sa test NIPT by GenePlanet líši od ostatných testov?

NIPT by GenePlanet je najpokročilejší, najkomplexnejší a najpresnejší skríningový test v prvom trimestri. Poskytuje vám cenné informácie o vašom dieťati.

NIPT by GenePlanet má najvyššiu mieru detekcie najbežnejších trizómií (> 99 %).

Znižuje počet zbytočných invazívnych prenatálnych testov, ako je amniocentéza.

Ide o najlepší skríningový test, ktorý je dnes dostupný na trhu.

Nezávislé štúdie vrátane rozsiahlej štúdie o používaní testu NIPT v klinickej praxi na populácii 147 000 tehotných žien ukázali, že test NIPT by GenePlanet odhaľuje tieto nedostatky s 99 % mierou detekcie.

blockblock

Skríningové testy

NIPT by GenePlanet je najlepší skríningový test na súčasnom trhu

V porovnaní s tradičnými skríningovými testami ponúka NIPT by GenePlanet vyššiu mieru detekcie a menšie percento falošne pozitívnych výsledkov. Znamená to, že je invazívnym diagnostickým postupom, ako je amniocentéza alebo choriová injekcia, ktoré predstavujú 1 až 2 % riziko potratu, vystavený menší počet žien.

V kombinácii s testom NIPT dôrazne odporúča aj vykonanie ultrazvuku, ktorý tiež predstavuje skríningové vyšetrenie. Ultrazvuk dokáže odhaliť aj morfologické abnormality, ktoré nemusia byť nevyhnutne spôsobené genetickými abnormalitami.

Ďalšie informácie zobrazíte potiahnutím prstom vodorovne

Skríning

Týždeň
Miera detekcie
Miera falošne pozitívnych výsledkov

Ultrazvukové vyšetrenie nuchálnej translucencie

10-13

82-87%

5%

Krvný test

12-13

82-87%

5%

Skríningový test viacerých markerov (trojitý test)

> 12

70%

5%

Štvornásobný test (štvoritý skríning)

15-18

81%

5%

NIPT by GenePlanet

10

99,02%

0,14%

blockblock

Diagnostické testy

Diagnostické testy sú štandardný postup na potvrdenie vysokorizikových výsledkov prenatálneho skríningu.

Amniocentéza je diagnostická metóda na získanie vzorky genetického materiálu plodu na analýzu. V porovnaní s amniocentézou je NIPT skríningový, nie diagnostický test.

Hlavnou výhodou skríningového testu je jeho neinvazívny charakter, ktorý nepredstavuje žiadne riziko pre dieťa. Amniocentéza sa ako invazívny zákrok spája s rizikom potratu.

Ďalšie informácie zobrazíte potiahnutím prstom vodorovne

Diagnostický postup

Týždeň
Riziko potratu

Amniocentéza

14-16

1,0-2%

Odber vzoriek choriových klkov (CVS)

10-12

1,0-2%

Perkutánny odber pupočníkovej krvi

24-34

VYSOKÉ RIZIKO

undefinedundefinedundefined
undefined

Ako môžem podstúpiť test?

Návštevou vybraného gynekológa, ktorý vám odoberie malú vzorku krvi zo žily.

Sledujte nás na

© 2022 GenePlanet Všetky práva vyhradené