Politica de confidențialitate

La genEplanet, personal genetics, d.o.o. (GenePlanet), confidențialitatea dumneavoastră este prioritatea noastră principală. GenePlanet se angajează să trateze în mod responsabil datele dumneavoastră personale, care sunt securizate la toate nivelurile administrative, tehnice și fizice.

Prin acceptarea acestei Politici de confidențialitate, sunteți de acord să permiteți companiei genEplanet d.o.o., (Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Slovenia, reprezentată de Marko Bitenc) să colecteze, să proceseze și să stocheze datele dvs. personale (inclusiv informațiile dvs. genetice) în conformitate cu conținutul acestei Politici de confidențialitate.

Atunci când comandați o analiză NIPT, utilizați site-ul nostru web https://nipt-geneplanet.com/en, platforma app.geneplanet.com și aplicația mobilă, GenePlanet colectează, procesează și stochează datele dumneavoastră personale. Politica noastră de confidențialitate descrie procedurile pe care le urmăm în colectarea, stocarea și prelucrarea datelor dvs. personale și subliniază modul în care asigurăm furnizarea controlului dvs. personal în cadrul serviciilor noastre.

1. Concepte de bază

Datele genetice se referă la datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice moștenite sau dobândite de o persoană, oferind informații unice despre fiziologia și sănătatea acesteia. Datele genetice sunt rezultatul analizei unui eșantion biologic al unei persoane.

Datele cu caracter personal se referă la orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată direct sau indirect, în special prin indicarea unui identificator, cum ar fi un nume, un număr de identificare (CNP), date de localizare, un identificator web sau prin indicarea unuia sau mai multor factori specifici identității sale fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea se referă la orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau a seturilor de date cu caracter personal (utilizând sau nu mijloace automatizate), inclusiv colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, inspectarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în alt mod, adaptarea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Prelucrătorul se referă la o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului.

Consimțământul personal al persoanei vizate se referă la orice acțiune voluntară, concretă, informată și lipsită de ambiguitate, sub forma unei declarații sau a unei acțiuni afirmative clare, din care se poate deduce dorința persoanei vizate de a aproba prelucrarea datelor sale cu caracter personal.

Rezultatul online: În urma comunicării de către medic a rezultatelor analizei NIPT, persoana are posibilitatea de a-și vizualiza rezultatele online. În cazul în care persoana decide să folosească această opțiune, va primi un e-mail cu un link către platforma noastră la app.geneplanet.com. După ce face clic pe linkul din e-mailul primit, solicitantul va fi condus prin procesul de înregistrare, în timpul căruia își alege o parolă și își creează astfel un cont de utilizator. După introducerea codului unic de analiză, persoanele pot vizualiza rezultatele analizei NIPT. În cazul în care o persoană nu mai dorește să aibă un cont de utilizator, ne poate contacta pentru a o ajuta să îl închidă.

Operatorul se referă la o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice alt organism care, singur sau în comun, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele de prelucrare sunt stabilite de dreptul Uniunii Europene sau de legislația statelor sale membre, operatorul (sau criteriile specifice pentru desemnarea unui operator) pot fi stabilite de dreptul Uniunii Europene sau de legislația statelor sale membre.

2. Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în cazul în care se aplică oricare dintre următoarele temeiuri juridice:

(a) v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specifice. Vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Vă rugăm să rețineți că revocarea colectării și prelucrării datelor dvs. cu caracter personal nu afectează legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal pe baza consimțământului dat înainte de retragerea acestuia și că putem continua să prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în ciuda retragerii consimțământului, în măsura în care există un temei juridic pentru aceasta;

(b) prelucrarea este necesară pentru executarea contractului convenit sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea unui contract;

(c) prelucrarea este necesară pentru a îndeplini o obligație legală specifică care se aplică GenePlanet;

(d) prelucrarea este necesară pentru protecția intereselor vitale;

(e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau în exercitarea autorității publice;

(f) prelucrarea este necesară pentru interese legitime, cu excepția cazului în care aceste interese sunt contrabalansate de interesele dumneavoastră sau de drepturile și libertățile fundamentale care necesită protecția datelor cu caracter personal>.

3. Ce date cu caracter personal colectăm, în ce scop și pentru cât timp stocăm aceste date?

GenePlanet, pe baza temeiului juridic adecvat, derivat din consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și/sau din contractul încheiat, prelucrează și stochează datele dumneavoastră cu caracter personal după cum urmează:

Scopul colectării Datele cu caracter personal si de timp ale mamei

se limiteaza la stocarea datelor

pentru Analiza și interpretarea rezultatelor

 • numele, prenumele, data nașterii

 • înălțimea și greutatea
 • în scopul efectuării testului, informații relevante privind sarcina actuală și istoricul medical
 • rezultatele analizei

Dacă nu doriți să împărtășiți datele cu caracter personal menționate mai sus, nu este posibil să se efectueze analiza și interpretarea rezultatelor.

Păstrăm datele dvs. personale timp de 5 ani de la primirea rezultatelor analizei. După expirarea perioadei de stocare, acestea sunt șterse definitiv.

Crearea unui cont de utilizator pe platforma GenePlanet Health Intelligence Platform

 • e-mail
 • parola pe care o selectați la crearea unui cont de utilizator GenePlanet

Dacă nu doriți să ne comunicați adresa dvs. de e-mail, nu este posibilă crearea unui cont de utilizator.

Stocăm datele dvs. până când vă exprimați dorința de a vă închide contul. Dacă solicitați închiderea contului dvs., vom șterge definitiv datele.

Stocarea materialului genetic

 • o parte din proba de sânge rămasă după analiză

Laboratorul va păstra proba de sânge timp de 2 ani după primirea rezultatelor (pentru cazurile în care rezultatul indică un risc scăzut de anomalii) sau 3 ani (pentru cazurile în care rezultatul indică un risc ridicat de anomalii). După expirarea perioadei de păstrare, proba de sânge va fi distrusă definitiv. GenePlanet nu stochează materialul dumneavoastră genetic.

Comunicare

 • e-mail
 • număr de telefon

Datele dvs. personale sunt stocate timp de 5 ani după primirea rezultatelor analizelor. După expirarea perioadei de stocare, datele dvs. vor fi șterse definitiv.

Asigurare

 • numele și prenumele
 • ID-ul documentului

Păstrăm datele dvs. personale timp de 5 ani după primirea rezultatelor analizei. După expirarea perioadei de stocare, datele dvs. vor fi șterse definitiv.

4. Când sunt partajate datele dumneavoastră și cu cine sunt partajate?

GenePlanet nu împărtășește datele dvs. personale (inclusiv informațiile genetice) cu terțe părți, cu excepția cazului în care este necesar pentru efectuarea analizei NIPT sau dacă este solicitat de o autoritate legitimă (cum ar fi o agenție guvernamentală).

Datele dvs. sunt partajate cu:

 • personalul autorizat de GenePlanet, care are nevoie de aceste informații pentru a asigura buna executare a contractelor noastre;
 • parteneri de afaceri selectați pentru a executa contractele pe care aceștia le-au încheiat cu dumneavoastră sau cu noi. Această categorie include: laboratorul, companiile de dezvoltare a aplicațiilor și a site-urilor web, gestionarea și întreținerea sistemului de găzduire, stocarea datelor și infrastructura virtuală, precum și companiile de procesare a plăților și firmele de contabilitate.

Atunci când alegem partenerii de afaceri cu care împărtășim datele dvs. personale, GenePlanet respectă cu strictețe toate măsurile de securitate și verifică dacă operațiunile organizațiilor cărora le transferăm datele respectă legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

GenePlanet ia o serie de măsuri de securitate pentru a preveni transmiterea de date cu caracter personal către țări din afara Comunității Economice Europene. GenePlanet nu transferă date cu caracter personal către țări din afara Comunității Economice Europene decât dacă o țară sau un teritoriu îndeplinește criteriile relevante de protecție a datelor cu caracter personal și cu condiția ca persoanele vizate să aibă drepturi garantate și căi de atac legale pentru a-și proteja datele cu caracter personal. În cazul transmiterii datelor în afara Comunității Economice Europene, aveți dreptul de a obține o copie a măsurilor de securitate pentru transferul de date pe care le oferim de la responsabilul nostru cu protecția datelor (DPO).

5. Drepturile dumneavoastră și accesul la datele dumneavoastră

a) Dreptul de informare și de acces:

Aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că GenePlanet prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și, în caz afirmativ, de a avea acces la aceste date cu caracter personal. În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal urmează să fie exportate în țări terțe, aveți dreptul de a solicita o copie a măsurilor de securitate pe care le luăm pentru a proteja datele cu caracter personal care fac obiectul acestor exporturi. Accesul la aceste documente se acordă prin intermediul DPO al nostru.

b) Dreptul la rectificare:

Aveți dreptul de a obține rectificarea datelor dumneavoastră personale inexacte fără întârzieri nejustificate. Având în vedere scopurile prelucrării, aveți dreptul de a completa datele cu caracter personal incomplete.

c) Dreptul de ștergere ("dreptul de a fi uitat"):

Aveți dreptul de a solicita ștergerea oricăror date cu caracter personal care vă privesc fără întârzieri nejustificate, iar noi avem obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate atunci când scopul inițial al prelucrării acestor date cu caracter personal nu mai este relevant sau nu există un temei juridic pentru a respinge o astfel de cerere.

d) Dreptul de a limita prelucrarea

Aveți dreptul de a solicita o limitare a prelucrării datelor dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal care se bazează pe interesul nostru legitim. De asemenea, puteți solicita o limitare a prelucrării datelor care sunt inexacte sau care nu mai sunt necesare pentru prelucrare.

e) Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către GenePlanet și de a le transmite unui alt operator.

f) Dreptul la opoziție

Din motivele prezentate mai detaliat în Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR), aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal.

g) Dreptul de a retrage consimțământul

În cazul în care datele dvs. personale au fost colectate cu consimțământul dvs., aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.

h) Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la comisarul pentru informații dacă considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă legislația aplicabilă. Puteți depune o plângere trimițând un e-mail la adresa gp.IP (at) ip-rs.si, sau prin poștă obișnuită la adresa: Comisarul pentru Informații al Republicii Slovenija, Dunajska Cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenia.

i) Procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul să știți dacă faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice în ceea ce vă privește sau vă afectează în mod similar și semnificativ.

Orice solicitare referitoare la exercitarea drepturilor legate de protecția datelor cu caracter personal poate fi trimisă prin e-mail la [email protected] sau prin poștă la adresa: genEplanet d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Slovenia.

6. Măsuri de securitate

GenePlanet menține un program cuprinzător de protecție a datelor, folosind măsuri de protecție administrative, fizice și tehnice pentru a proteja datele personale ale utilizatorilor noștri.

Utilizăm măsuri pentru a ne proteja utilizatorii împotriva accesului necorespunzător, pierderii, utilizării abuzive sau modificării datelor cu caracter personal (inclusiv a datelor genetice).

Echipa de securitate de la GenePlanet revizuiește în mod regulat implementarea practicilor noastre de securitate și confidențialitate și le actualizează, dacă este necesar, pentru a asigura integritatea sistemului nostru și a datelor dumneavoastră personale.

Utilizăm cele mai recente standarde ale mecanismelor de securitate pentru a procesa și stoca date cu caracter personal (inclusiv informații genetice). Lucrăm numai cu companii care îndeplinesc și se angajează să respecte standardele noastre de siguranță. Deși nu putem garanta că nu va exista nicio pierdere, utilizare necorespunzătoare sau alterare a datelor cu caracter personal, ne străduim să prevenim ca acest lucru să se întâmple.

De asemenea, este important să vă protejați împotriva accesului neautorizat la informațiile dvs. personale, alegând o parolă puternică care să împiedice utilizarea neautorizată a computerului sau a altor dispozitive electronice.

Parola contului dvs. va fi valabilă doar pentru conectarea online și nu vă vom cere parola în niciun alt caz. În cazul utilizării neautorizate a contului dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați imediat.

7. Date privind copiii

GenePlanet se angajează să protejeze confidențialitatea atât a adulților, cât și a copiilor. Nici GenePlanet și nici serviciile sale nu sunt destinate persoanelor cu vârsta sub 18 ani.

8. Identitatea și datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor (DPO)

Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor:

Ne puteți contacta în orice moment prin telefon sau ne puteți trimite întrebările dumneavoastră prin e-mail.

9. Modificări ale politicii de confidențialitate

Orice modificare a acestei Politici de confidențialitate va fi publicată pe acest site și, dacă este necesar, va fi notificată prin e-mail. Acest lucru vă va oferi posibilitatea de a analiza modificările și de a decide dacă sunteți de acord să continuați să utilizați serviciile noastre în conformitate cu noii termeni. Vă încurajăm să reveniți pe această pagină de mai multe ori pentru a rămâne informat cu privire la drepturile dumneavoastră și la modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră personale

Ultima actualizare: 02.08.2023