Разговарајте со вашите пациенти

Знаеме дека многу пациенти ќе имаат прашања во врска со неинвазивното пренатално тестирање.

Наведовме некои точки што треба да се земат предвид кога разговарате со вашите пациенти за опциите за скрининг кои им се достапни.

1

НИПТ може да биде корисен како скрининг тест за жени во високо ризична група.

ISPD (Меѓународно здружение за пренатална дијагноза) го признава НИПТ (во комбинација со соодветно генетско тестирање) како корисен скрининг тест за жени со висок ризик да имаат дете со хромозомски абнормалности. Позитивен тест НИПТ треба да се потврди преку инвазивно тестирање.

2

Добра опција за бремените жени со зголемен ризик од одредени хромозомски абнормалности...

NSGC (Национално друштво на генетски советници) го поддржува НИПТ како опција за пациентки чии бремености се смета дека претставуваат зголемен ризик за одредени хромозомски абнормалности. Пациентките чии резултати од НИПТ се високо ризични за која било хромозомска абнормалност треба да добијат генетско советување и опција за стандардно дијагностичко тестирање за потврда.

3

Пониските стапки на лажно позитивни резултати во споредба со традиционалните скрининг тестови доведуваат до помалку инвазивни дијагностички процедури.

Стапките на лажно позитивни резултати кај традиционалните скрининг тестови значат дека многу жени кои не носат фетус со хромозомска абнормалност ќе имаат инвазивни дијагностички процедури и ќе се подложат на инаку непотребен ризик од спонтан абортус.

Споредба на лажно позитивни стапки (FPR)

GenePlanet NIPT

0,1%

Интегриран скрининг

4%

Интегриран скрининг со серум

7%

Четирикратен скрининг

10%

Скрининг во првиот триместар

9%

4

Традиционалните скрининг методи имаат пониска стапка на детекција и повисока стапка на лажно позитивни резултати.

Веќе постојат многу опции за пренатален скрининг. Сепак, во споредба со неинвазивното пренатално тестирање (НИПТ), кај традиционалните скрининг методи има пониска стапка на детекција и повисока стапка на лажно позитивни резултати. Инвазивните дијагностички тестови како амниоцентеза или земање примероци од хорионски ресички (CVS) се прецизни, но со себе носат 1-2 % ризик од спонтан абортус.

Споредба на стапките на детекција

GenePlanet NIPT

> 99%

Достапно од 10 недела

Интегриран скрининг

< 96%

Достапно од 15 недела

Интегриран скрининг со серум

< 88%

Достапно од 15 недела

Четирикратен скрининг

< 81%

Достапно од 15 недела

Скрининг во првиот триместар

< 80%

Достапно од 10 недела

Контактирајте нè

Ако имате прашања за тестот НИПТ, контактирајте нè.

Следете нè на

© 2022 GenePlanet Сите права се задржани