Prezentacja badania NIFTY by GenePlanet

Badanie NIFTY by GenePlanet to wysoce precyzyjne, nieinwazyjne badanie prenatalne pod kątem aneuploidii chromosomowych, w tym trisomii 21, 18 i 13, które można wykonywać po upływie 10 tygodnia ciąży. Cechuje się ono zdecydowanie wyższym poziomem wykrywalności ryzyka niż tradycyjne procedury przesiewowe. Dzięki wykrywalności na poziomie powyżej 99% (zmierzonej na ponad 147 000 ciąż) oraz wskaźnikowi wyników fałszywie dodatnich na poziomie zaledwie 0,14 % w przypadku trisomii 21, 18 i 13, nasze badanie pozwala zdecydowanie ograniczyć liczbę kobiet poddawanych zbędnym inwazyjnym procedurom diagnostycznym.

9 000 000

PRZEBADANE PRÓBKI NIFTY

Do dzisiaj przy użyciu naszej technologii pobrano ponad 9 000 000 próbek do badań NIFTY

Opcje badania

Przesuń palcem w poziomie, aby zobaczyć więcej

Tests

Basic
Standard
Plus
Twins

Najbardziej powszechne trisomie

Zespół Downa/
trisomia 21

Zespół Edwardsa/
trisomia 18

Zespół Pataua/
trisomia 13

Pozostałe trisomie

Trisomia 9

Trisomia 16

Trisomia 22

Aneuploidie chromosomów płci

Zespół Turnera/
monosomia chromosomu X

Zespół Klinefeltera/ zespół XXY

Trisomia chromosomu X / zespół XXX

Zespół Jacobsa/ zespół XYY

Zespoły delecyjne i duplikacyjne

Informacja o płci

Metoda badania NIFTY by GenePlanet

undefined

Fragmenty pozakomórkowego DNA występują w układzie krwionośnym matki.

Pozakomórkowe DNA (cfDNA) to krótkie odcinki DNA wykryte w strumieniu krwi. W czasie ciąży krew matki zawiera zarówno pozakomórkowe DNA matki, jak i płodu.

undefined

Test NIFTY by GenePlanet wymaga analizy niewielkiej próbki krwi matki.

Test NIFTY by GenePlanet wymaga pobrania niewielkiej próbki krwi matki. Następnie występujące w niej cfDNA jest analizowane przy użyciu naszej autorskiej technologii sekwencjonowania genetycznego oraz przewodów bioinformatycznych w celu sprawdzenia, czy płód nie wykazuje zaburzeń chromosomów. W razie występowania takiego zaburzenia może zostać wykryty niewielki nadmiar lub niedobór stanu danego chromosomu.

undefined

Masowe równoległe sekwencjonowanie fragmentów DNA

Nasze badanie pozwala skutecznie poradzić sobie z problemem pomiaru niewielkich nadmiarów określonego chromosomu w koncentracji DNA przy użyciu technologii sekwencjonowania masywnie równoległego. Oznacza to sekwencjonowanie milionów fragmentów DNA płodu i matki.

undefined

Analiza danych i identyfikacja zaburzeń genetycznych

Dzięki technologii sekwencjonowania całego genomu oraz czterem różnym logarytmom bioinformatycznym jesteśmy w stanie przeanalizować dane całego genomu i porównać chromosomy w badanej próbce z optymalnymi chromosomami odniesienia, dokładnie weryfikując próbkę pod kątem zaburzeń genetycznych.

undefined

Metoda badania NIFTY by GenePlanet zapewnia wyjątkowo dokładne wyniki

W przeciwieństwie do metod „sekwencjonowania celowego”, wykorzystywanych w niektórych badaniach NIPT, metoda stosowana przez GenePlanet zapewnia wyjątkowo dokładne wyniki niezależnie od objawów klinicznych u pacjentki, a także szerszy zakres opcji badania, w tym możliwość wykonania testów pod kątem trisomii, aneuploidii chromosomu płci oraz mikrodelecji i duplikacji.

Często zadawane pytania

Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci znaleźć odpowiedź na Twoje pytania.

+48 724 404 304

Nadal poszukujesz odpowiedzi?

Skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.

Follow us on

© 2020 GenePlanet Wszelkie prawa zastrzeżone

Secure payment