Flisni me pacientet tuaja

Ne e kuptojmë se shumë paciente do të kenë pyetje lidhur me testimin prenatal joinvaziv.

Kemi renditur disa pika që duhet t'i keni parasysh kur flisni me pacientet tuaja lidhur me opsionet e disponueshme të ekzaminimit.

1

NIPT mund të shërbejë si një test ekzaminimi për gratë që klasifikohen në grupin me rrezik të lartë.

ISPD (Shoqata Ndërkombëtare e Diagnostikimit Prenatal) pranon që NIPT (në kombinim me testime gjenetike të përshtatshme) mund të shërbejë si një test ekzaminimi për gratë me rrezik të lartë të lindjes së një fëmije me anomali kromozomike. Një test pozitiv NIPT duhet të konfirmohet nëpërmjet testimit invaziv.

2

Një opsion i mirë për gratë shtatzëna me rrezik të shtuar për anomali të caktuara kromozomike.

NSGC (Shoqata Kombëtare e Këshilluesve Gjenetikë) e mbështet NIPT si një opsion për pacientet me shtatzëni që konsiderohen se paraqesin rritje të rrezikut për anomali të caktuara kromozomike. Pacientet me rrezik të lartë për anomali kromozomike sipas testit NIPT duhet të marrin këshillim gjenetik dhe të shqyrtojnë opsionin e testimit diagnostikues konfirmues standard.

3

Raportet më të ulëta të rezultateve të rreme pozitive krahasuar me ato të testeve tradicionale të ekzaminimit çojnë në reduktimin e procedurave diagnostikuese invazive.

Raportet e rezultateve të rreme pozitive që lidhen me testet tradicionale të ekzaminimit nënkuptojnë që shumë gra që nuk bartin një fetus me një anomali kromozomike do të kryejnë procedura diagnostikuese invazive dhe do të ekspozohen ndaj një rreziku të panevojshëm aborti.

Një krahasim i raporteve të rezultateve të rreme pozitive (FPR)

GenePlanet NIPT

0,1%

Ekzaminimi i integruar

4%

Ekzaminimi i integruar me serum

7%

Ekzaminimi i katërfishtë (Quad)

10%

Ekzaminimi në tremujorin e parë

9%

4

Metodat tradicionale të ekzaminimit kanë shkallë më të ulët zbulimi dhe raporte më të larta rezultatesh të rreme pozitive.

Aktualisht ekzistojnë shumë opsione ekzaminimi prenatal. Megjithatë, krahasuar me testimin prenatal joinvaziv (NIPT), metodat tradicionale të ekzaminimit kanë të metën e shkallës së ulët të zbulimit dhe raporteve më të larta të rezultateve të rreme pozitive. Testet diagnostikuese invazive si amniocenteza ose marrja e kampionit të vilusit korionik (CVS) janë të sakta, por mbartin një rrezik 1-2% për abort.

Një krahasim i shkallëve të zbulimit

GenePlanet NIPT

> 99%

Disponohet nga java 10

Ekzaminimi i integruar

< 96%

Disponohet nga java 15

Ekzaminimi i integruar me serum

< 88%

Disponohet nga java 15

Ekzaminimi i katërfishtë (Quad)

< 81%

Disponohet nga java 15

Ekzaminimi në tremujorin e parë

< 80%

Disponohet nga java 10

Na kontaktoni

Ju lutemi na kontaktoni nëse keni ndonjë pyetje rreth testit "NIPT by GenePlanet".

Na ndiqni në

© 2022 GenePlanet Të gjitha të drejtat të rezervuara