Kursejani vetes një shqetësim me

NIPT by GenePlanet

NIPT by GenePlanet është një test joinvaziv që zbulon gjendje gjenetike, si sindroma Down, Edwards dhe Patau, që nga java e 10-të e shtatzënisë.

undefined
point

I besuar

Më shumë se 10 000 000 gra shtatzëna në mbarë botën e kanë kryer tashmë testin NIPT.

point

I sigurt

Kampionët analizohen në laboratorin tonë në Evropë, i cili garanton nivelin më të lartë të cilësisë dhe të sigurisë së të dhënave.

point

I thjeshtë

Për testin nevojitet një kampion i vogël gjaku (10 ml), i marrë nga krahu i gruas shtatzënë. Ai disponohet që nga java e 10-të e shtatzënisë.

point

I saktë

E vërtetuar > 99% shkalla e zbulimit për trisomitë më të zakonshme bazuar në një studim të afro 147 000 shtatzënive.

blockblock

Rreth testit

Anomalitë gjenetike mund të ndodhin në çdo shtatzëni.

Testi NIPT rekomandohet për çdo grua shtatzënë, pavarësisht moshës ose rrezikut të predispozuar gjenetik.

Mund të jetë i dobishëm veçanërisht për gratë:

35 vjeçe e lart,

me histori personale ose familjare gjendjesh kromozomike,

testet e tjera të ekzaminimit të tremujorit të parë të së cilës tregojnë një rritje të rrezikut për aneuploidi.

blockblock

Si ta kryej testin?

NIPT është një test joinvaziv pa rrezik për abort.

Duke lënë takim me gjinekologun tuaj të zgjedhur, i cili do t'ju marrë një kampion të vogël gjaku nga krahu.

Që nga java e 10-të e shtatzënisë

Konsulta me një mjek para testit

Rezultate brenda 6–10 ditëve

I shpejtë dhe i thjeshtë

block

Paketat dhe çmimet

Testi NIPT zbulon një gamë të gjerë anomalish gjenetike në një fetus.

Testi prenatal joinvaziv më gjithëpërfshirës:

Sindroma Down (trizomia 21), Edwards (trizomia 18) dhe Patau (trizomia 13)

Aneuploiditë e kromozomeve seksuale

Sindromat e delecionit/dublikacionit (60 në paketën Plus, 92 në paketën Pro)

Trizomitë 9, 16, 22

Informacion rreth gjinisë

Zbuloni testet tona përmes syve të nënave të ardhshme…

... dhe mjekët.

Na ndiqni në

© 2022 GenePlanet Të gjitha të drejtat të rezervuara