undefined

Si ta kryej testin?

undefined

HAPI 1.

Blini një test

Ekipi ynë do t'ju kontaktojë për t'ju dhënë detajet dhe për të planifikuar një takim me një mjek të zgjedhur.

undefined

HAPI 2.

Lini një konsultë me një mjek

Përpara kryerjes së testit prenatal joinvaziv "NIFTY by GenePlanet", ne do të planifikojmë një konsultë për të diskutuar rreziqet, diagnozën, trajtimin dhe aspekte të tjera të rëndësishme shëndetësore.

undefined

HAPI 3.

Jepni një kampion

Vizitoni një nga laboratorët ose klinikat tona partnere në zonën tuaj, ku do t'ju marrin një kampion të vogël gjaku (10 ml).

undefined

HAPI 4.

Merrni rezultatet e testit

Mjeku do t'ju informojë për rezultatet e testit.

Analiza e kampionit

undefined

Për këtë test nevojitet vetëm një kampion gjaku nga nëna.

Është një test joinvaziv për të cilin nevojiten vetëm 10 ml gjak nga krahu i nënës. Disponohet që nga java e 10-të e shtatzënisë.

undefined

Testi analizon fragmente të ADN-së së lirë jashtëqelizore të pranishme në gjakun e nënës.

ADN-ja e lirë jashtëqelizore (cfDNA) përbëhet nga fragmente të shkurtra të ADN-së që gjenden në gjak. Gjatë shtatzënisë, gjaku i nënës përmban ADN-në e lirë jashtëqelizore të vetë nënës dhe të fetusit.

undefined

Kampionët dërgohen çdo ditë në laboratorin tonë të bazuar në BE. Rezultatet i merrni brenda 6–10 ditëve.

Laboratori ynë në Evropë na mundëson kryerjen e analizës sipas standardeve më të larta dhe mbajtjen e kontrollit të plotë mbi cilësinë dhe procedurat (saktësi, siguri).

undefined

Ne analizojmë të dhënat dhe përcaktojmë praninë e anomalive gjenetike.

Teknologjia moderne e sekuencimit gjenetik dhe algoritmet e avancuara bioinformuese na mundësojnë analizimin e ADN-së së lirë jashtëqelizore në gjakun e nënës. Ne identifikojmë anomalitë kromozomike të mundshme të fetusit duke numëruar kromozome të caktuara. Nëse konfirmohet prania e një anomalie, ne zbulojmë teprica ose mangësi të vogla në numrin e kromozomit të prekur.

undefined

Metoda e testit "NIFTY by GenePlanet" ofron rezultate të sakta.

Teknologjia e "NIFTY by GenePlanet" ofron rezultate shumë të sakta për tre trizomitë më të zakonshme të pranishme në lindje (sindroma Down, Edwards dhe Patau) dhe anomali të tjera kromozomike.

undefined

Shihni paketat

Testi prenatal joinvaziv më gjithëpërfshirës

Na ndiqni në

© 2020 GenePlanet Të gjitha të drejtat të rezervuara

Pagesë e sigurt