Politika zasebnosti

V podjetju genEplanet, osebna genetika, d.o.o (GenePlanet) je vaša zasebnost pomembna vrednota. Podjetje GenePlanet je predano odgovornemu ravnanju z vašimi osebnimi podatki, ki so zavarovani na administrativni, tehnični in fizični ravni.

S strinjanjem s to Politiko zasebnosti izražate svoje strinjanje s tem, da genEplanet d.o.o. s sedežem na naslovu Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki ga zastopa direktor Marko Bitenc, zbira, obdeluje in hrani vaše osebne podatke (vključno z vašimi genetskimi informacijami) v skladu z vsebino te Politike zasebnosti.

V primerih, ko pri nas naročite analizo NIPT, uporabljate našo spletno stran na naslovu https://nipt-geneplanet.com/sl, platformo na naslovu app.geneplanet.com in mobilne aplikacije, GenePlanet zbira, obdeluje in hrani vaše osebne podatke. Politika zasebnosti opisuje naše postopke zbiranja, shranjevanja in obdelave vaših osebnih podatkov in skrbi, da vam zagotovimo nadzor znotraj naših storitev.

1. Osnovni pojmi

Genski podatki pomenijo osebne podatke v zvezi s podedovanimi ali pridobljenimi genetskimi značilnostmi posameznika, ki dajejo edinstvene informacije o fiziologiji ali zdravju tega posameznika in so zlasti rezultat analize biološkega vzorca zadevnega posameznika.

Osebni podatek: pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom. Določljiv posameznik je tisti, ki ga je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji, spletni identifikator, ali z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Obdelava: pomeni vsako dejanje ali niz dejanj, ki se izvaja v zvezi z osebnimi podatki ali nizi osebnih podatkov z avtomatiziranimi sredstvi ali brez njih, kot je zbiranje, beleženje, urejanje, strukturiranje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklic, vpogled, uporaba, razkritje s posredovanjem, razširjanje ali drugačno omogočanje dostopa, prilagajanje ali kombiniranje, omejevanje, izbris ali uničenje.

Obdelovalec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.

Privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: pomeni vsako prostovoljno, konkretno, informirano in nedvoumno ravnanje v obliki izjave ali jasnega pritrdilnega dejanja, iz katerega je mogoče sklepati na želje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim izrazi strinjanje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj.

Spletni rezultat : Po tem, ko s posameznikom zdravnik skomunicira rezultate opravljene analize NIPT, je posamezniku na voljo možnost ogleda rezultatov preko spleta. V kolikor se posameznik odloči koristiti to možnost, mu pošljemo e-sporočilo s povezavo na našo platformo, ki se nahaja na naslovu app.geneplanet.com. Po kliku na povezavo v prejetem e-sporočilu bo posameznik napoten na postopek registracije, v okviru katerega si sam izbere geslo in s tem kreira uporabniški račun. Po vnosu unikatne kode analize si posameznik lahko ogleda rezultate opravljene analize NIPT. V primeru, da posameznik ne želi več imeti uporabniškega računa, nas lahko kontaktira in pomagali mu ga bomo zapreti.

Upravljavec: pomeni fizično ali pravno osebo, javni organ, agencijo ali drugo telo, ki samo ali skupaj z drugimi določa namene in sredstva obdelave; kadar namene in sredstva obdelave določa pravo Unije ali pravo države članice, se lahko upravljavec ali posebna merila za njegovo imenovanje določijo s pravom Unije ali pravom države članice.

2. Pravne podlage za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke obdelujemo v primeru, ko je podana katera izmed naslednjih pravnih podlag:

(a) podali ste svojo privolitev v obdelavo osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. Preklic privolitve lahko zahtevate kadarkoli. Opozarjamo vas, da preklic zbiranja in obdelave vaših osebnih podatkov ne vpliva na zakonitosti obdelave osebnih podatkov, ki temelji na vaši privolitvi, ki ste jo podali, preden ste zahtevali njen preklic in da lahko kljub preklicu privolitve nadaljujemo z obdelavo vaših osebnih podatkov v kolikor za to obstaja druga pravna podlaga;

(b) obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe, ki smo jo sklenili z vami, ali za izvajanje ukrepov na vašo zahtevo pred sklenitvijo pogodbe;

(c) obdelava je potrebna za izpolnitev določene zakonske obveznosti, ki velja za nas;

(d) obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov;

(e) obdelava je potrebna za opravljanje naloge v javnem interesu ali pri izvajanju javne oblasti;

(f) obdelava je potrebna zaradi zakonitih interesov, razen kadar nad takimi interesi prevladajo vaši interesi ali temeljne pravice in svoboščine, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov.

3. Katere osebne podatke zbiramo, v katere namene in kako dolgo jih hranimo?

GenePlanet na ustrezni pravni podlagi, ki izhaja iz vaše privolitve v obdelavo osebnih podatkov in/ali pogodbe, ki smo jo sklenili z vami, obdeluje in hrani vaše osebne podatke kot sledi:

Namen zbiranja podatkov

Podatki

Rok hrambe

Izvedba analize in interpretacija rezultatov

 • ime in priimek
 • datum rojstva
 • teža in višina
 • z vidika vpliva na izvedbo testa relevantne informacije o trenutni nosečnosti in zdravstveni anamnezi.
 • rezultati analize

V kolikor navedenih osebnih podatkov z nami ne želite deliti, izvedba analize in interpretacija rezultatov nista mogoča.

Vaše osebne podatke hranimo 5 let po prejemu rezultatov analize. Po preteku roka hrambe jih trajno izbrišemo.

Kreiranje uporabniškega računa na GenePlanet Health Intelligence Platformi

 • e-pošta
 • Geslo, ki ga izberete ob kreiranju GenePlanet uporabniškega računa

V kolikor svojega e-naslova z nami ne želite deliti, kreiranje uporabniškega računa ni mogoče.

Vaše podatke hranimo, dokler ne boste izrazili želje, da vaš račun zapremo. V primeru vaše zahteve po zaprtju računa, bomo podatke trajno izbrisali.

Hramba genskega materiala

 • del vzorca krvi, ki ostane po opravljeni analizi

Vzorec krvi bo laboratorij hranil še 2 leti po prejemu rezultatov (primeri, ko rezultat pokaže nizko tveganje za nepravilnosti) oziroma 3 leta (primeri, ko rezultat pokaže visoko tveganje za nepravilnosti). Po preteku roka hrambe bo vaš vzorec krvi trajno uničen. GenePlanet vašega genskega materiala ne hrani.

Komunikacija

 • e-pošta
 • telefonska številka

Vaše osebne podatke hranimo še 5 let po prejemu rezultatov analize. Po preteku roka hrambe jih trajno izbrišemo.

Zavarovanje

 • ime in priimek
 • ID dokumenta

Vaše osebne podatke hranimo še 5 let po prejemu rezultatov analize. Po preteku roka hrambe jih trajno izbrišemo.

4. Kdaj pride do deljenja vaših informacij in kdo jih prejme?

Podjetje GenePlanet ne deli vaših osebnih podatkov (vključno z genetskimi informacijami) s tretjimi osebami, razen v primerih, ko je to potrebno za izvedbo naročene analize NIPT ali če to zahteva legitimirana stranka (denimo državni organ).

Vaše podatke posredujemo:

 • pooblaščenemu osebju podjetja GenePlanet, ki podatke potrebuje za nemoteno izvajanje pogodb, v katere vstopamo z vami;
 • izbranim poslovnim partnerjem, da bi ti lahko nemoteno izvajali pogodbe, v katere so vstopili z vami ali z nami. V to kategorijo spadajo: laboratorij, podjetja za razvoj aplikacij in spletnih strani, zagotavljanje gostovanja, upravljanja in vzdrževanja sistema, shranjevanje podatkov in virtualno infrastrukturo, pa tudi podjetja za obdelavo plačil in računovodska podjetja.

Pri izbiri poslovnih partnerjev, s katerimi delimo vaše osebne podatke, se pri GenePlanetu striktno držimo vseh varnostnih ukrepov ter preverjamo, ali je poslovanje organizacij, ki jim predajamo podatke, v skladu z zakonodajo s področja varovanja osebnih podatkov.

GenePlanet sprejema številne varnostne ukrepe za preprečevanje posredovanja podatkov v države izven Evropske gospodarske skupnosti. GenePlanet ne posreduje osebnih podatkov v države izven Evropske gospodarske skupnosti, razen če določena država ali teritorij izpolnjuje ustrezne kriterije zaščite osebnih podatkov in pod pogojem, da imajo osebe, na katere se podatki nanašajo, tam zagotovljene pravice in pravna sredstva za zaščito svojih pravic glede varstva osebnih podatkov. V primerih posredovanja vaših podatkov izven Evropske gospodarske skupnosti imate pravico pri naši Pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov (DPO-ju) pridobiti kopijo varnostnih ukrepov, ki jih pri prenosu podatkov zagotavljamo.

5. Vaše pravice in dostop do vaših podatkov

a) Pravica do informiranosti in dostopa

Imate pravico dobiti potrditev, ali GenePlanet v zvezi z vami obdeluje osebne podatke, in kadar je temu tako, dostop do teh osebnih podatkov. V primerih, ko se bodo vaši osebni podatki izvažali v tretje države, nas imate pravico prositi za kopijo varnostnih ukrepov, s katerimi varujemo osebne podatke, ki so predmet omenjenih izvozov. Vpogled vanje je posamezniku omogočen preko našega DPO.

b) Pravica do popravka

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami in ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

c) Pravica do izbrisa (‘pravica do pozabe’)

Pravico imate od nas zahtevati, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, kadar prvotni namen obdelave teh osebnih podatkov ni več aktualen ali ni več pravne podlage za zavrnitev takšne zahteve.

d) Pravica do omejitve obdelave

Pravico imate zahtevati, da omejimo obdelavo podatkov, če se ne strinjate z obdelavo podatkov na podlagi našega legitimnega interesa. Prav tako lahko zahtevate omejitev obdelave podatkov, ki niso točni ali niso več potrebni za obdelavo.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov

Osebne podatke v zvezi z vami, ki ste nam jih posedovali, imate pravico prejeti in jih posredovati drugemu upravljavcu.

f) Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, podrobneje določenih v Splošni uredbi o varstvu podatkov (GDPR), imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami.

g) Pravica do umika privolitve

Če so bili vaši osebni podatki zbrani na podlagi vaše privolitve, imate pravico svojo privolitev umakniti.

h) Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Pravico imate vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če menite da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši veljavno zakonodajo. Pritožbo lahko vložite po elektronski pošti na naslov gp.ip(at)ip-rs.si, oz. po navadni pošti na naslov Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

i) Avtomatizirano sprejemanje posameznih odločitev, vključno z oblikovanjem profilov

Pravico imate vedeti, ali za vas velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z vami ali na podoben način znatno vpliva na vas.

Vsako prošnjo ali zahtevo, ki se nanaša na uveljavljanje pravic v zvezi z varstvom osebnih podatkov, lahko naslovite na e-naslov [email protected] ali pisno po pošti na naslov
genEplanet d.o.o., Cesta na Poljane 24, 1000 Ljubljana, Slovenija.

6. Varnostni ukrepi

Podjetje GenePlanet vzdržuje celovit program varovanja podatkov z uporabo administrativnih, fizičnih in tehničnih zaščitnih ukrepov, z namenom zaščite osebnih podatkov naših uporabnikov.

Uporabljamo ukrepe, ki naše uporabnike ščitijo pred neustreznimi dostopi, izgubami, zlorabami ali spremembami osebnih podatkov (vključno z genetskimi podatki).

Varnostna ekipa v GenePlanetu redno preverja izvajanje naše varnostne prakse in prakse zasebnosti in jih po potrebi nadgrajuje, da bi zagotovili integriteto našega sistema in vaših osebnih podatkov.

Za obdelavo in shranjevanje osebnih podatkov (vključno z genetskimi informacijami) uporabljamo varnostne mehanizme najnovejših standardov. Sodelujemo le s podjetji, ki izpolnjujejo in se zavezujejo našim standardom varnosti. Čeprav ne moremo zagotoviti, da ne bo prišlo do izgube, napačne uporabe ali sprememb osebnih podatkov, si prizadevamo to preprečiti.

Prav tako je pomembno, da se zaščitite pred nepooblaščenim dostopom do vaših osebnih podatkov tako, da si izberete močno geslo, ki preprečuje nepooblaščeno uporabo vašega računalnika ali naprave.

Geslo vašega uporabniškega računa bo veljavno le za prijavo prek spleta. V nobenem drugem primeru vas ne bomo spraševali po vašem geslu. V primeru nepooblaščene uporabe vašega računa nas o tem nemudoma obvestite.

7. Podatki o otrocih

GenePlanet se zavzema za zaščito zasebnosti tako odraslih kot otrok. Ne GenePlanet kot tudi njegove storitve niso namenjene privabljanju oseb, mlajših od 18 let.

8. Identiteta in kontaktni podatki Pooblaščene osebe za varstvo podatkov (DPO)

Kontakt Pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

Kadarkoli nas lahko kontaktirate po telefonu ali pa vaša vprašanja posredujete po e-pošti.

9. Spremembe Politike zasebnosti

Vsakršne spremembe Politike zasebnosti bodo objavljene na tej strani in, kadar je to potrebno, sporočene po e-pošti. Tako vam bomo zagotovili možnost, da spremembe pregledate in se odločite, ali se strinjate z nadaljnjo uporabo naših storitev pod novimi pogoji. Priporočamo, da večkrat preverite to stran in ostajate obveščeni o svojih pravicah in načinu obdelave vaših osebnih podatkov.

Zadnja posodobitev: 02.08.2023

Sledite nam na

© 2020 GenePlanet Vse pravice pridržane