Prezentace testu Prenascan by GenePlanet

Test Prenascan by GenePlanet je vysoce přesný neinvazivní prenatální test, který od 10. týdne těhotenství zjišťuje chromozomové aneuploidie včetně trizomií 21, 18 a 13. Test poskytuje výrazně silnější indikaci rizika než tradiční screeningové postupy. Díky míře detekce > 99 % (ověřeno na více než 147 000 těhotenstvích) a míře falešně pozitivních výsledků pouhých 0,14 % u trizomií 21, 18 a 13 náš test zajišťuje, že se výrazně sníží počet žen, které podstupují zbytečné invazivní diagnostické postupy.

10 000 000

ZPRACOVÁNÍ VZORKŮ NIPT

Do dnešního dne bylo na celém světě provedeno více než 10,000,000 testů NIPT touto technologií.

Možnosti testování

Testy
Nejčastější trizomie
Downův syndrom/
trizomie 21
Edwardsův syndrom/
trizomie 18
Patauův syndrom/
trizomie 13
Další trizomie
Trizomie 9Trizomie 16Trizomie 22
Aneuploidie pohlavních chromozomů
Turnerův syndrom/
monozomie X
Klinefelterův syndrom/XXYSyndrom trojitého X/XXXJacobsův syndrom/XYY
Informace o pohlaví
Deleční a duplikační syndromy
Plus
60 syndromů
Twins

Metodika testování Prenascan by GenePlanet

undefined

Fragmenty DNA bez buněk plodu v krvi matky

Bezbuněčná DNA (cfDNA) jsou krátké fragmenty DNA, které se nacházejí v krevním řečišti. Během těhotenství obsahuje krev matky DNA bez buněk jak její, tak plodu.

undefined

Test Prenascan by GenePlanet vyžaduje pouze vzorek krve

Test Prenascan by GenePlanet vyžaduje malý vzorek krve matky. cfDNA v krvi matky je poté analyzována pomocí naší patentované technologie genetického sekvenování a bioinformatické řady pro screening testovaných chromozomových abnormalit u plodu. Pokud je přítomna abnormalita, lze zjistit malé nadbytky nebo nedostatky v počtu postižených chromozomů.

undefined

Masivní paralelní sekvenování fragmentů DNA

Náš test účinně překonává obtíže při měření malých přebytků určitého chromozomu v koncentraci DNA pomocí technologie masivního paralelního sekvenování. To znamená sekvenovat miliony fragmentů DNA plodu a matky v každém vzorku.

undefined

Analýza dat a identifikace genetických abnormalit

Díky technologii sekvenování celého genomu a čtyřem různým bioinformatickým algoritmům můžeme analyzovat data celého genomu. Můžeme porovnat chromozomy v testovaném vzorku s optimálními referenčními chromozomy a přesně tak určit přítomnost genetických abnormalit.

undefined

Testovací metoda Prenascan by GenePlanet poskytuje mimořádně přesné výsledky

Na rozdíl od metod „cíleného sekvenování“, které používají některé jiné testy NIPT, poskytuje metoda Prenascan by GenePlanet mimořádně přesné výsledky bez ohledu na klinické příznaky pacientky. Testuje také širší škálu stavů: trizomie, aneuploidie pohlavních chromozomů, mikrodelece a duplikace.

Často kladené otázky

Kontaktujte nás a my vám pomůžeme získat odpovědi.

+420 242 456 779

Stále hledáte odpověď?

Kontaktujte náš tým podpory